fbpx
Menu Zamknij

Polityka prywatności i plików cookies

§ 1

Magdalena Ślusarczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Magdalena Ślusarczyk Trener Personalny, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Tuwima 6A, 97-300, NIP: 7712565630, REGON: 368829680 – wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką” i informuje, iż jest administratorem danych osobowych gromadzonych dzięki wykorzystaniu m.in. narzędzi analitycznych monitorujących sposób korzystania z serwisu przez Użytkownika – dalej „Administrator”

§ 2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową https://www.magdalenatrener.pl/ oraz jej podstrony, zwaną dalej „Serwisem” lub uczestnika treningów prowadzonych przez Administratora.

§ 3

Wszelkie dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 5

Administrator informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zajmujące się hostingiem danych,
 2. dostawcy narzędzi służących do analityki i marketingu,
 3. firmy kurierskie oraz poczta,
 4. podmioty świadczące usługi systemów płatności.

§ 6

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie stosownego żądania odpowiednio do Administratora.
 2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Użytkownik ma także prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 7

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celach:

 1. realizacji umowy o świadczenie usług związanych z korzystaniem z serwisu (np. treningi, konsultacje, formularz kontaktowy, blog, itd.), w tym ewentualną rejestracją do serwisu i prowadzeniem konta Użytkownika oraz uzyskaniem dostępu do treści umieszczanych w serwisie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania umowy;
 2. realizacji umowy z Użytkownikiem, jako uczestnikiem konkursu organizowanego poprzez serwis (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania umowy;
 3. realizacji umowy z Użytkownikiem, jako uczestnikiem treningów prowadzonych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania umowy;
 4. ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z realizacją umowy – przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu – przez okres związany z przedawnieniem roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym realizacji działań marketingowych i przesyłania informacji o usługach, konkursach, promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia środkami komunikacji elektronicznej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – aż do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu;
 6. dostępu do i odczytywania danych osobowych Użytkownika dostępnych za pośrednictwem portalu Facebook i kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem funkcjonalności portalu Facebook, np. za pomocą Messenger’a, itp. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – aż do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu;
 7. analitycznych i statystycznych, w tym do celów badania satysfakcji, a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 8

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 9

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Serwisie, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Serwisu odwiedzał,
  2. obsługi liczników odwiedzin,
  3. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Administratorowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Serwisu.

§ 10

 1. Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji swojej przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Użytkownikom wskazuje się także, że pliki cookies mogą być usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  3. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 11

Użytkowników informuje się, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

§ 12

 1. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
 2. Google Analytics używa cookies w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na jej serwerach.
 3. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 13

 1. Serwis korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook.
 2. W ramach tych narzędzi kierowane są do Użytkownika reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizowane są opierając się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
 3. W celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań Użytkownika w Serwisie, zaimplementowano Pixel Facebook, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
 4. Informacje zbierane w ramach Pixel Facebook są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Wiadomo jednak, jakie działania podjął Użytkownik w ramach Serwisu. Informujemy jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez Użytkownika z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są zależne od Administratora, a informacji o nich można szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 5. Z poziomu konta na Facebooku Użytkownik może również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.
 6. Z uwagi na to, że Facebook posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

§ 14

W przypadku pytań i opinii dotyczących niniejszej Polityki, proszę o ich przesyłanie na adres e-mail: biuro@magdalenatrener.pl