fbpx
Menu Zamknij

Regulamin Serwisu

(OGÓLNE WARUNKI KORZYSTNIA Z SERWISU/NOTA PRAWNA)
 1. Usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną za pomocą Serwisu https://www.magdalenatrener.pl/ (zwanym dalej „Serwisem”) jest Magdalena Ślusarczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Magdalena Ślusarczyk Trener Personalny, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Tuwima 6A, 97-300, NIP: 7712565630, REGON: 368829680
 2. Dostęp do Serwisu i korzystanie z tego Serwisu podlegają podanym niżej warunkom. Serwis ten przygotowany został jako Serwis dla odbiorców w Polsce.
 3. Korzystanie z Serwisu nie wymaga spełnienia szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie dostępowe – jedynymi koniecznymi elementami jest:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 4. Informuję, że prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym Serwisie przysługują wyłącznie ich autorom. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego, o ile nie stanowi to naruszenia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Informuję, że wszelkie zamieszczone w niniejszym Serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystanie może odbywać się jedynie za pisemną, uprzednią zgodą podmiotu uprawnionego.
 6. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym Serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane jako poufne. Informuję także, że ich przekazanie powoduje, że nabywam nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, plany oraz rozwiązania zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane bez ograniczeń, w dowolny sposób.
 7. Informuję, że Serwis i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, objęte są odrębną ochroną i nie zostały przeze mnie przygotowane. Niniejszy Serwis został opracowany na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z wiedzą i należytą starannością.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie angażować ani nie pomagać bądź zachęcać innych do angażowania się w przekazywanie, przesyłanie, wysyłanie pocztą lub mailem lub udostępnianie w inny sposób w Serwisie treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierają groźby, są obraźliwe, napastujące, niedozwolone, szkalujące, wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, oszczercze, godzące w prywatność innych osób, nawołujące do nienawiści, w tym rasowej lub etnicznej, lub w inny sposób niedopuszczalne, wobec których użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego, o których użytkownik wie, że są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.
 9. Informuję, że informacje zamieszczone w niniejszym Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, za wyjątkiem usług dostępnych w zakładce https://www.magdalenatrener.pl/oferta/
 10. Staram się na bieżąco rozszerzać i uaktualniać informacje zawarte w Serwisie, jednak nie jestem w stanie udzielić żadnej gwarancji do treści zamieszczonych w Serwisie i w związku z tym nie ponoszę odpowiedzialności za następstwa korzystania z Serwisu ani za jego zawartość.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu i świadczonych za jego pomocą usług można zgłaszać na adres mailowy biuro@magdalenatrener.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od ich otrzymania. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona pocztą elektroniczną.
 12. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na zasadach określonych w „Polityce prywatności i plików cookies”, dostępnej w Serwisie.
 13. Świadczenie usług dostępnych w zakładce https://www.magdalenatrener.pl/oferta/ odbywa się na zasadach określonych w „Regulaminie świadczenia usług”, dostępnym w Serwisie.